Selamat Hari Raya Nyepi – Tahun Baru Saka 1938

by

SEGENAP PIMPINAN DAN STAF MTB FM SURABAYA

MTB FM Surabaya

MENGUCAPKAN

 

 

SELAMAT HARI RAYA NYEPI

Tahun Baru Saka 1938

\